Din februarie vei putea beneficia de servicii medicale doar pe baza cardului de sănătate

Din februarie vei putea beneficia de servicii medicale doar pe baza cardului de sănătate

author
3 minutes, 32 seconds Read

Cardul naţional de sanătate este un proiect de interes naţional care are ca scop principal transparentizarea şi eficientizarea fondurilor utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
Cardul naţional de sănătate este codul de acces pentru toate sistemele informatice ale CNAS.

Din februarie vei putea beneficia de servicii medicale doar pe baza cardului de sănătate

Pe card şi in cip-ul cardului sunt imprimate următoarele informaţii: -Numele şi prenumele asiguratului -Cod unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate -Numărul de identificare al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate (CID) -Data naşterii

-Termenul de valabilitate al cardului ( 5 ani)

Doar la cererea asiguratului, medicul de familie poate inscripţiona pe cardul de sănătate date medicale.

În data de 19 septembrie 2014 a început procesul de distribuire a cardului naţional de sănătate, care se realizează după graficul stabilit în contractul-cadru şi contractele subsecvente încheiate de CNAS şi casele de asigurări cu CN Poşta Română.

Cardurile de sănătate care nu au fost distribuite prin serviciile poștale vor fi trimise de casele de asigurări către medicii de familie. Acest lucru se va întâmpla pe parcursul lunii ianuarie, iar pacienții le vor putea ridica de la aceștia.

„Cardurile care nu vor fi distribuite, prin intermediul serviciilor poștale, atunci când se va încheia procesul de distribuire prin aceste servicii, vor fi predate caselor de asigurări și, în scurt timp, casele de asigurări vor trimite cardurile către medicii de familie. Distribuirea prin servicii poștale s-a realizat în mare măsură, dar nu s-a terminat încă. În ianuarie, se termină distribuirea cardurilor prin poștă și, tot în această lună, cele care nu au fost distribuite vor fi trimise la medicii de familie. Asigurații care și-au primit deja cardul pe parcursul lunii ianuarie îl vor putea inițializa, iar cei care nu au intrat în posesia cardului îl vor ridica de la medicul de familie, în curând, odată cu solicitarea unui serviciu medical, ocazie cu care se va face și inițializarea cardului și validarea serviciului pentru care se duc la medicul de familie”, precizează CNAS.

Începând cu data de 1 februarie 2015, cardul naţional de sănătate va face dovada calităţii de asigurat a pacientului şi va confirma prezenţa asiguratului la medic.

“Utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate de către asiguraţi şi furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale se face începând cu 1 februarie 2015″, se arată în articolul 2 din HG care modifică HG nr. 900 din 2012.

În luna ianuarie vor rula în paralel cele două sisteme – al consultaţiei pe bază de adeverinţă şi al consultaţiei pe bază de card -, pentru ca atât asiguraţii, cât şi furnizorii de servicii medicale să se acomodeze cu sistemul informatic al cardului şi pentru a depista şi remedia eventualele probleme semnalate în funcţionarea sa.

Din februarie 2015, după o perioadă în care CNAS va rezolva toate problemele legate de modul de funcţionare care-i sunt semnalate de către furnizorii de servicii medicale, decontarea serviciilor medicale se va face doar în baza cardului de sănătate.

Fără acest card de sănătate nu va putea fi deschis dosarul electronic al pacientului, instrument care va conține toate informațiile și istoricul medical al unei persoane. Se preconizează că acest dosar electronic va deveni funcțional până la finalul lui 2015.

Cardul de sănătate devine funcțional prin introducerea acestuia de către medicul de familie în cititorul de carduri și modificarea pinului 0000 din fabricație cu o combinație la alegerea pacientului.

Inscripționarea cardului este un proces diferit prin care medicul de familie poate înscrie pe card, la cererea pacientului, grupa de sânge sau acceptul pentru donarea de organe dupa deces.

Cardul nu este necesar pentru accesarea serviciilor medicale în regim de urgență, el fiind însă obligatoriu în toate celelalte cazuri în care pacientul interacționează cu medici sau spitale aflate în contract cu Casa Națională de Asigurari de Sănătate și nu dorește să plătească integral consultația în regim privat.

Similar Posts