Veşti bune pentru tați! Acest curs poate să îţi prelungească concediul de paternitate

Veşti bune pentru tați! Acest curs poate să îţi prelungească concediul de paternitate

author
1 minute, 34 seconds Read

Aurora Apr 06, 2016

77

Legea concediului paternal nr. 210/1999 aprobată prin H.G. nr. 244/2000 reglementează condiţiile în care tatăl care doreşte să participe la îngrijirea nou-născutului poate să beneficieze de un concediu paternal.

Veşti bune pentru tați! Acest curs poate să îţi prelungească concediul de paternitate

Concediul paternal este de 5 zile în mod normal, dar poate fi prelungit cu încă 10 zile dacă tatăl face dovada că a absolvit cursul de puericultură. Aceasta majorare nu se aplică decât o singură dată indiferent de numărul de copii titulari.

Potrivit H.G. nr. 244/2000 cursul de puericultură constă în prezentarea unor aspecte elementare teoretice şi practice necesare pentru îngrijirea copilului mic. Este ţinut fie de organizaţii de profil, fie de medicul de familie, în timpul sarcinii mamei sau după naşterea copilului, iar la sfârşitul cursului tatăl va obţine un atestat.

Conform Normelor metodologice, atestatul reprezintă actul doveditor prin care se constată însuşirea noţiunilor prevăzute de îngrijire a copilului şi cuprinde, împreună cu această constatare, datele personale din cartea de identitate a tatălui, locul său de muncă, data eliberării, semnătura şi parafa medicului de familie.

Dacă tatăl are studii de specialitate (asistent medical, medic) nu are nevoie de absolvirea unui curs de puericultură doar de obţinerea atestatului şi depunerea la angajator.

În vederea acordării concediului paternal, tatăl va face o cerere scrisă la angajator însoţită de acest atestat în primele 8 săptămâni de la naşterea copilului.

Perioada cât beneficiază de acest concediu este considerată vechime în muncă şi este remunerată cu o indemnizaţie egală cu salariul aferent zilelor lucrătoare respective şi care se calculează pe baza salariului brut realizat, cu sporurile şi adaosurile incluse la salariul de bază.

Este important a nu se confunda acest concediu cu concediul de creștere și îngrijire a copilului efectuat de către tată reglementat de O.U.G. 111/2010.

 

Similar Posts